Παράγουμε λύσεις
για τους περισσότερους κλάδους

OUR PRODUCTS

Βιομηχανική Συσκευασία

Βιομηχανική Συσκευασία

Έχουμε αναπτύξει μια πλήρη σειρά ευέλικτων μορφών συσκευασίας που παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική και ποιοτική λύση για την πρωτογενή συσκευασία. Μονοστρωματικές ή πολυστρωματικές δομές από συνδυασμό διαφόρων υλικών κατάλληλο για επαφή με τρόφιμο που μπορούν όμως να βρουν εφαρμογή σε βιομηχανικές συσκευασίες όπως:

• Φύλλα/φιλμ/σακούλες επενδύσεις χαρτοκιβωτίων
• Συσκευασία πάγου
• Νωπών τροφίμων (π.χ. κρέατα, ζύμες, φυτικά προϊόντα)
• Συσκευασία αλατιού
• Συσκευασία χαρτικών
• Συσκευασία bulk
• Συσκευασίες λιπασμάτων/φυτοχώματα
• Συσκευασία μονωτικών υλικών/
• Συσκευασίες δομικών υλικών/επιστρώσεων
• Ρολά καθαριστηρίων