Δέσμευση στη

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βιώσιμες συσκευασίες
για ένα #BetterPlanet

Ένας πλανήτης με λιγότερο πλαστικό μέσω του επανασχεδιασμού των συστημάτων παραγωγής μας και τη δημιουργία κυκλικών λύσεων συσκευασίας που:

Μειώνουν

το αποτύπωμά τους
στο περιβάλλον

Ενθαρρύνουν

την επαναχρησιμοποίηση

Διευκολύνουν

την ανακύκλωση

Συνεισφέρουν

σημαντικά στην
κυκλική οικονομία

Sustainability
στην πράξη

ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκάθαρη
Sustainability
στρατηγική

Τα επιτεύγματα μας

H FLEXIA τεκμηριώνει τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων και των διεργασιών της μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής
(Life Cycle Assessment) και προσφέρει όλα τα δεδομένα προκειμένου οι συνεργάτες μας να προχωρήσουν σε έκδοση περιβαλλοντικής επισήμανσης (Environmental Product Declaration) στα προϊόντα τους.

2021

50% Mείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος των
διεργασιών μας

100%

Ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των
υπολειμμάτων της
δικής μας παραγωγής

Οι δράσεις μας

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφορία με την προσπάθεια να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση.

Καθαρισμός ακτής στο
Δήλεσι Βοιωτίας
στις 18 Σεπτεμβρίου 2020
(διοργάνωση Σύνδεσμος Πλαστικών Ελλάδος)

Καθαρισμός στα πλαίσια της
δράσης για το Περιβάλλον που
διοργάνωσε η πρωτοβουλία ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ της οποίας είμαστε μέλος

Επίσης εγκαταστάθηκαν στην εταιρεία
μας κάδοι για την ανακύκλωση
μπαταριών, λαμπών και ηλεκτρονικών
συσκευών

Καλώς ήλθατε
στην νέα εποχή του
Flexible Sustainable Packaging

Ανακαλύψτε γιατί η Flexia είναι ο στρατηγικός συνεργάτης που
αναζητούσατε για την επιτυχημένη μετάβασης.

7R Sustainable Design System

Είναι το αποτέλεσμα ενός νέου, ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού και παραγωγής εύκαμπτων βιώσιμων συσκευασιών
σε απόλυτη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Flexible 4.0
Sustainable Packaging Experiences

Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά λύσεων εύκαμπτης
συσκευασίας που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα του
Sustainable Packaging έφτασε.

Slimflex

Συσκευασίες μειωμένου πάχους χωρίς εκπτώσεις στην αντοχή και στην ασφάλεια

Oneflex

Συσκευασίες αποτελούμενες από ένα ή και περισσότερα στρώματα του ίδιου πολυμερούς (PE, PP, PET)

Comflex

Συσκευασίες που μετατρέπονται σε φυσικό εδαφοβελτιωτικό (compost)

Reflex

Συσκευασίες που περιέχουν ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού (Recycled Content)

Είμαστε ο στρατηγικός συνεργάτης σας
για βιώσιμη επιτυχία

Με τη Flexible 4.0, η Flexia γίνεται ο στρατηγικός συνεργάτης
για την επιτυχημένη μετάβασή σας, στην νέα εποχή των
βιώσιμων συσκευασιών, αφού προσφέρει πολλά
περισσότερα από έτοιμες λύσεις.

1
Δυνατότητα να επαναφανταστείτε τις συσκευασίες σας
2
Να βελτιώσετε τις υπάρχουσες συσκευασίες σας
3
Να καινοτομήσετε σχεδιάζοντας νέες συσκευασίες
4
Να μειώσετε το κόστος των συσκευασιών σας
5
Να αποκτήσετε τον δικό σας σύμβουλο βιώσιμων εύκαμπτων συσκευασιών

Επαναφανταστείτε τη
συσκευασία σας

Η Flexia 4.0 σας δίνει το πλαίσιο που χρειάζεστε για να
επανασχεδιάσετε και να αναπτύξετε νέες συσκευασίες πιο
λειτουργικές, πιο ελκυστικές, πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Καλύτερα, ταχύτερα, αξιόπιστα,
επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα

Στη Flexia με εμπειρία άνω των 50 ετών στη βιομηχανία,
σχεδιάσαμε τη Flexia 4.0, με γνώμονα το δικό σας όφελος.

1
Ταχύτεροι Χρόνοι, Ανάπτυξης νέων Προϊόντων
2
Ταχύτεροι Χρόνοι, Εισαγωγής Προϊόντων στην Αγορά (Go To Market)
3
Αδιαπραγμάτευτη Ποιότητα
4
Αμεσότητα στους Χρόνους Απόκρισης
5
Ταχύτεροι Χρόνοι Παράδοσης
6
Μειωμένο κόστος Παραγωγής

Περισσότερα οφέλη για παραγματικά
sustainable organizations

Εταιρική Υπευθυνότητα

Αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (corporate social responsibility)
Συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη

Αξία Brand

Απαντούν στις ανάγκες των περιβαλλοντικά ευαίσθητων καταναλωτών που αναζητούν ’πράσινες’’ συσκευασίες (green packaging)
Συμβάλουν στην κατανόηση της συμβολή των καταναλωτών στην απόρριψη μιας συσκευασίας
Αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού επικοινωνώντας την θετική επίδραση στο περιβάλλον της νέας συσκευασίας

Μείωση Κόστους

Μειώνουν το κόστος συσκευασίας και γίνονται πιο ανταγωνιστικοί
Μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων τους (carbon footprint)
Αναβαθμίζουν την επωνυμίας τους έναντι των καταναλωτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων που αξιολογούν τις συνέπειες των ενεργειών τους στο περιβάλλον