Υψηλής Τεχνολογίας Συστήματα
Εξειδικευμένο Προσωπικό
Πιστοποιημένες διαδικασίες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κορυφαία ποιότητα

Η διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας τόσο για τα προϊόντα
εύκαμπτης συσκευασίας που παράγουμε και χρησιμοποιούν οι καταναλωτές
όσο και για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που τηρούν οι άνθρωποι
που μας στελεχώνουν αποτελεί για εμάς τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης μας

Αδιαπραγμάτευτη Δέσμευση
για κορυφαία ποιότητα

ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχής εξέλιξη

Καθημερινά αναλύουμε και αναβαθμίζουμε το προσωπικό μας,
τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες μας.

Έτσι μεγιστοποιούμε την ποιότητα
σε όλα τα στάδια της παραγωγής

Εξειδικευμένο
Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου

Έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πλέον καταρτισμένα τμήματα
ποιοτικού ελέγχου που απαρτίζεται από Γεωπόνους,
Τεχνολόγους Τροφίμων και Χημικούς Επιστημονικούς Συμβούλους

Στόχος τους κάθε μέρα να ελέγχουν, να ερευνούν, να καινοτομούν
και να επαναπροσδιορίζουν το επίπεδο ποιότητας
προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης.

Διαθέτουμε
Κορυφαίες Πιστοποιήσεις Ποιότητας
Από
Κορυφαίους Οργανισμούς

Νέες Τεχνολογίες

Με στόχο την συνεχή βελτίωση επενδύουμε στην έρευνα
και ανάπτυξη και ενσωματώνουμε στην δραστηριότητά μας
τεχνολογίες αιχμής και νέα συστήματα ελέγχου.

Κορυφαία Όργανα Μέτρησης

Τα Υψηλής Τεχνολογίας Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης που
διαθέτουμε διασφαλίζουν την μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις μας

Συνεχής επένδυση στην Έρευνα και Καινοτομία

Η συνεργασία μας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΓΠΑ)
και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού
μας επιτρέπει να ακολουθούμε πιστά τις εξελίξεις στον κλάδο
του Ποιητικού Ελέγχου και να αναβαθμίζουμε συνεχώς
όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητά
των συσκευασιών μας.

Συνεχείς εκπαιδεύσεις

Στην Flexia επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας.
Μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια,
σε συνεργασία με έμπειρους πανεπιστημιακούς και
επαγγελματίες του κλάδου παρέχουμε την συνεχή επιμόρφωση
που χρειάζεται κάθε εργαζόμενος.

Delivering Excellent Quality