Παράγουμε λύσεις
για τους περισσότερους κλάδους

OUR PRODUCTS

Flexible 4.0

Με τη σειρά Flexible 4.0, η Flexia παρέχει το πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων
που βελτιστοποιεί τη μετάβαση σας στην νέα εποχή
των εύκαμπτων βιώσιμων συσκευασιών

SlimFlex

Συσκευασίες μειωμένου πάχους χωρίς εκπτώσεις στην αντοχή και στην ασφάλεια

Οικονομικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον συσκευασίες συμμορφούμενες με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα
Με τις συσκευασίες μειωμένου πάχους εξοικονομείτε κόστος και ενέργεια μέσω:

• Μείωσης του βάρους των υλικών
• Μείωσης του κόστους διακίνησης και αποθήκευσης
• Μείωσης του κόστους ανακύκλωσης
• Μείωσης του κόστους συμμόρφωσης
• Μείωσης της χρήσης πρωτογενών πλαστικών
• Μείωσης του όγκου των αποβλήτων

OneFlex

Συσκευασίες αποτελούμενες από ένα ή και περισσότερα στρώματα του ίδιου πολυμερούς PE ή PP
Πλήρως ανακυκλώσιμες – Νέες Χρήσεις (second life)

Με τις μονοστρωματικές συσκευασίες Πολυαιθυλενίου (PE) ή Προπυλενίου (PP) εξασφαλίζετε ευκολότερες διαδικασίες:
• Συγκέντρωσης
• Διαχωρισμού
• Καθαρισμού
• Επαναχρησιμοποίησης
• Δυνατότητα πιστοποίησης και σήμανσης της ανακυκλωσιμότητας (Recyclability) της συσκευασίας από αναγνωρισμένα ινστιτούτα (Cyclos, Interseroh, Recyclass)

ComFlex

Συσκευασίες που μετατρέπονται σε φυσικό εδαφοβελτιωτικό (compost)

Συσκευασίες της Flexia από υλικά φυτικής προέλευσης πιστοποιημένα OK Compost σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13432 & EN 14995

Μετατρέψτε τις συσκευασίες σας σε εδαφοβελτιωτικό σε βιομηχανικές (OK Compost Industrial) ή οικιακές (OK Compost Home) μονάδες κομποστοποίησης
Οι Compostable λύσεις Flexia μετατρέπουν τα υλικά σε βιομάζα, νερό και CO2 και τα επιστρέφουν στο έδαφος

ReFlex

Συσκευασίες που περιέχουν ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού (Recycled Content)

Η χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών προσφέρει:
• Τήρηση απαιτήσεων της Νομοθεσίας
• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της συσκευασίας
• Αποφυγή πληρωμής περιβαλλοντικών προστίμων και εισφορών.