Μέλη

ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Είμαστε μέλη δυναμικών οργανισμών

Αναζητούμε το νέο, εξελίσσουμε την τεχνογνωσία μας.
Προσφέρουμε προωθημένες υπηρεσίες και προϊόντα.
Δρούμε ως ένα, για ένα καλύτερο μέλλον.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

 

Η εταιρεία μας αποτελεί μέλος του οργανισμού SEDEX, τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης που υποστηρίζει το συντονισμό όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
O SEDEX παρέχει πρακτικά εργαλεία, υπηρεσίες και ένα δίκτυο για να βοηθήσει τις εταιρείες μέλη του να βελτιώσουν τις υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.
Οι υπηρεσίες του SEDEX δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του, να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων τους σχετικά με τις ηθικές επιδόσεις και να αποκτούν τις γνώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωσή τους.

ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ

 

Η GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE – Flexia έχει πιστοποιηθεί από την EUROCERT και αποτελεί μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.
Η ένταξη της Flexia στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, πιστοποιεί τη συμμετοχή της εταιρείας στην κοινότητα των πλέον εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας που μοιράζονται ένα κοινό σκοπό. Την ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.
Η υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στην Ελληνική οικονομία οι Εταιρίες-μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, πιστοποιείται από την Eurocert, Ελληνικό Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ δεσμεύεται να αναλαμβάνει να υποστηρίζει, να προβάλλει, να επιβραβεύει και να εμπνέει δράσεις που:
• Αναδεικνύουν την σημασία των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν σε Ελληνικές εταιρίες ως πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πολιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παραγωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο.
• Προβάλλουν την Ελλάδα μέσα από τις δραστηριότητες των Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων.
• Δημιουργούν υψηλό αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας στα Ελληνικά προϊόντα
και πολλές άλλες.

Flexible Packaging Europe

 

Η εταιρεία μας είναι μέλος του Flexible Packaging Europe (FPE), του μεγαλύτερου συνδέσμου βιομηχανιών εύκαμπτης συσκευασίας της Ευρώπης.

Ο Flexible Packaging Europe είναι ο βιομηχανικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 80 εταιρειών που παράγουν εύκαμπτη συσκευασία (κυρίως από πλαστικό αλλά και από αλουμίνιο και χαρτί).

Οι εταιρείες μέλη του συνδέσμου λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό 57.000+ ατόμων σε περισσότερες από 350 εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 85% των ευρωπαϊκών πωλήσεων εύκαμπτων συσκευασιών.

Ο κύριος στόχος του FPE είναι η προώθηση της βιομηχανίας εύκαμπτης συσκευασίας στην Ευρώπη,
η πληροφόρηση της αγοράς, η βιωσιμότητα και οι δραστηριότητες ανακύκλωσης καθώς και η νομοθεσία σχετικά με τα υλικά που είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (FCM).

Μέλη του συνδέσμου είναι μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως Amcor, Mondi, Constantia, Schur Flexibles, Huhtamaki, Coveris, Di Mauro, Sudpack κ.α

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ) =

 

Ο ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ ιδρύθηκε με στόχο την ανάδειξη ενός από τους πιο δυναμικούς και τεχνολογικά ανεπτυγμένους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
• Συγκέντρωση πληροφοριών από την παγκόσμια αγορά σχετικά με την παραγωγή βιώσιμων λύσεων συσκευασίας (sustainability updates)
• Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
• Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου πριν από την νομοθέτηση ή την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο Εθνικό δίκαιο.
• Συμμετοχή σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (καθαρισμός ακτών, δασών)

Η Flexia μέσω της συμμετοχής της στον ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ ενισχύει συνεχώς την τεχνογνωσία της και δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις τελευταίες επιταγές της βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας.

ETHOS CERTIFICATION -Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETHOS
Ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, που εκπονήθηκε από κοινού από το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζοντας στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Βασικοί πυλώνες αξιολόγησης
1. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
2. Δικαιώματα εργαζομένων
3. Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας
4. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη
5. Περιβάλλον
6. Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
7. Τοπική κοινωνία
Το πρότυπο ETHOS διασφαλίζει την πραγματική δέσμευση της Διοίκησης μας στην τήρηση των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC Plus)

 

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία EUROCERT σύμφωνα με το πρότυπο ISCC Plus. Με την πιστοποίηση ISCC Plus τεκμηριώνεται η ικανότητα της εταιρίας μας, να διαχειρίζεται αειφόρες πρώτες ύλες από εγκεκριμένους και πιστοποιημένους κατά ISCC PLUS προμηθευτές.

Σε αυτές συγκαταλέγονται :
• τα bio-based υλικά που έχουν όλες τις ιδιότητες των πλαστικών αλλά προέρχονται από υλικά φυτικής προέλευσης
• circular (ανακυκλωμένες) πρώτες ύλες πολυμερών
• βιοαποικοδομήσιμα, κομποστοποιήσιμα υλικά

Η Flexia τεκμηριώνει την χρήση των αειφόρων πρώτων υλών στα τελικά προϊόντα της, μέσω της μεθόδου mass balance (ισοζυγίου μάζας), δεσμευόμενη με την αντίστοιχη δήλωση βιωσιμότητας (sustainability declaration) που τα συνοδεύει.
Η πιστοποίηση με το διεθνές, ανεξάρτητο πρότυπο ISCC PLUS μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε συσκευασίες από πιστοποιημένα βιώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά, παρέχοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα.