Εξέλιξε μαζί μας την καριέρα σου
Στον μοναδικό κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας

CAREER

Γραμματειακή υποστήριξη – εξυπηρέτηση πελατών

Η εταιρεία Flexia, με έδρα τον ΒΙ.ΠE Αυλώνα, από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας, με παρουσία περισσότερο από 50 χρόνια, με πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2500 πελατών και με μια αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου & ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

Προφίλ Υποψήφιας:

 • Ηλικία 25-45 ετών
 • Εμπειρία στην αρχειοθέτηση-καταχώρηση-τήρηση διαδικασιών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση MS Office, ERP, Internet, e-mail
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργάνωση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξελισσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις προσκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης από την Αθήνα και με το πέρας 6 μηνών απασχόλησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: hr@flexia.gr υπ’ όψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.