Εξέλιξε μαζί μας την καριέρα σου
Στον μοναδικό κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας

CAREER

Γραφίστας

Η εταιρεία Flexia, με έδρα το ΒΙ.ΠE. Αυλώνα, από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας τροφίμων, με παρουσία περισσότερο από 50 χρόνια, με πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2500 πελατών και με μια αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης:
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:
• Δημιουργία μηχανολογικών αρχείων εκτύπωσης
• Διαχωρισμός χρωμάτων (pre-press)
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας
• Επικοινωνία με τους πελάτες
• Δημιουργία μακετών εκτύπωσης

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΣ:
• Άριστη γνώση Illustrator – Photoshop – Corel Draw
• Καλή γνώση αγγλικών
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργάνωση
Η εταιρεία προσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον.
• Ελκυστικές αποδοχές και αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης.
• Συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις προσκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας.
• Κάλυψη εξόδων κίνησης από Αθήνα και με το πέρας 6 μηνών απασχόλησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: hr@flexia.gr υπ’ όψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.