Εξέλιξε μαζί μας την καριέρα σου
Στον μοναδικό κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας

CAREER

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η εταιρεία Flexia, με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα, από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας τροφίμων με παρουσία περισσότερο από 50 χρόνια. με πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2500 πελατών και με μια αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – CUSTOMER SERVICE

Περιγραφή θέσης:

 • Λήψη και καταχώρηση παραγγελιών, προσφορών, αιτημάτων πελατών, κτλ  (τηλεφωνικά και μέσω e-mail)
 • Άμεση ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση πελατών και αντιπροσώπων πωλήσεων
 • Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Εστίαση στην ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας επαγγελματική εξυπηρέτηση

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώσεις συστημάτων ERP
 • Άριστη χρήση Microsoft Office & συγκεκριμένα Excel
 • Ομαδικό πνεύμα, ευγένεια, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Κάτοχος τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου. Πτυχίο Πανεπιστημίου θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα. Επιπλέον ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

 • Η εταιρεία μας προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει έξοδα κίνησης ή εταιρικό αυτοκίνητο και με το πέρας 6 μηνών απασχόλησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: hr@flexia.gr υπ’ όψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων