Εξέλιξε μαζί μας την καριέρα σου
Στον μοναδικό κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας

CAREER

Key Account Manager

Η εταιρεία Flexia, με έδρα τον ΒΙ.ΠE Αυλώνα, από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας, με παρουσία περισσότερο από 50 χρόνια, με πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2500 πελατών και με μια αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης:

Key Account Manager

O οποίος θα είναι υπεύθυνος:

 • για τη διαχείριση των βασικών πελατών της εταιρείας
 • για την διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης με αυτούς και
 • την μεγιστοποίηση των ευκαιριών πωλήσεων σε αυτούς

Οι βασικές αρμοδιότητες / καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση των χαρτοφυλακίων των βασικών λογαριασμών
 • Επίτευξη στόχων μηνιαίων πωλήσεων με τον εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων πελατών
 • Εξασφάλιση υψηλών επιπέδων ικανοποίησης των πελατών, καθώς και δυνατότητες αύξησης των πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες για την μεγιστοποίηση του μεριδίου σε αυτούς
 • Συντονισμός της παρακολούθησης των αναγκών των πελατών
 • Επίτευξη και υπέρβαση εβδομαδιαίων και μηνιαίων KPI’s
 • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και της πορείας των ανταγωνιστών

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δίπλωμα Πανεπιστημιακού επιπέδου στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, του Μarketing ή συναφούς κλάδου
 • Κατοχή ΜΒΑ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 •  Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Εργασιακή εμπειρία :
  ◦ στο Key account management ( 5 ετών τουλάχιστον) και
  ◦ στην παροχή λύσεων με επίκεντρο τον πελάτη
 • Ικανότητα στην δικτύωση και άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία CRM

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Εξελισσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις προσκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας
 • Με το πέρας 6 μηνών απασχόλησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: hr@flexia.gr υπ’ όψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.