Παράγουμε λύσεις
για τους περισσότερους κλάδους

OUR PRODUCTS

ComFlex

ComFlex

Μετατροπή συσκευασιών σε φυσικό εδαφοβελτιωτικό (compost)
Συσκευασίες της Flexia από υλικά φυτικής προέλευσης πιστοποιημένα OK Compost σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13432 & EN 14995
Μετατρέψτε τις συσκευασίες σας σε εδαφοβελτιωτικό σε βιομηχανικές (OK Compost Industrial) ή οικιακές (OK Compost Home) μονάδες κομποστοποίησης.

Βιομηχανική Κομποστοποίηση
• σε 6-12 μήνες

Οικιακή Κομποστοποίηση
OK Compost Industrial (πιστοποιημένα προϊόντα)

Οι Compostable λύσεις Flexia μετατρέπουν τα υλικά σε βιομάζα, νερό ,και, CO2 και τα επιστρέφουν στο έδαφος.