Η ανάγκη οι εταιρείες τροφίμων να στραφούν σε βιώσιμες λύσεις για την συσκευασία των προϊόντων τους (sustainable packaging) υπαγορεύεται από 2 παράγοντες :

Α. τις προτιμήσεις των καταναλωτών όπως αυτές καταγράφονται σε μία σειρά από έρευνες

Β. Την εναρμόνιση με την νομοθεσία που σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει ιδιαίτερα αυστηρή σχετικά με τα υλικά συσκευασίας.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, από την έρευνα με τίτλο Buying Green Report (2021) προκύπτει ότι:

1.Τα δύο τρίτα (67%) των καταναλωτών θεωρούν σημαντικό τα προϊόντα που αγοράζουν να βρίσκονται σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες και το ίδιο ποσοστό θεωρούν ότι είναι περιβαλλοντικά ενημερωμένοι-το ίδιο ποσοστό όπως και πριν από την πανδημία

2.Περισσότεροι από τους μισούς (54%) λαμβάνουν υπόψη τη βιώσιμη συσκευασία κατά την επιλογή ενός προϊόντος. Το 83% των νεότερων καταναλωτών (<44 έτη) δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτό, σε σύγκριση με το 70% του συνόλου των καταναλωτών. Ωστόσο, η πανδημία έχει προκαλέσει περίπου έναν στους τρεις καταναλωτές να μειώσουν τη σημασία που δίνουν στις βιώσιμες συσκευασίες.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα έδειξε ότι :

Παρά τις πιέσεις της πανδημίας, οι βιώσιμες συσκευασίες αναδείχθηκαν σε κορυφαία προτεραιότητα, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και για το συνολικό σύστημα τροφίμων.

H μελέτη του 2020 από τη Shorr Packaging διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των αγοραστών που έχουν κάνει αλλαγές στις αγοραστικές τους συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη συσκευασία.

Είναι σαφές από τις παραπάνω έρευνες ότι το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος και η φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία  θα αποδειχθεί από τώρα και στο εξής βασικό κριτήριο επιλογής του στο ράφι.  Όλες οι εταιρείες θα προσπαθούν να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων τους και να κάνουν παρεμβάσεις σε όλη τον κύκλο ζωής του προϊόντος από την παραγωγή των πρώτων υλών (πλεονέκτημα θα έχουν οι φυτικές πρώτες ύλες, όσες παρήχθησαν χωρίς μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων και νερού) , την διαδικασία παραγωγής του προϊόντος (πλεονέκτημα στη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ)  μέχρι την συσκευασία (πλεονέκτημα στα ανακυκλώσιμα, στα ανακυκλωμένα και στα compostable υλικά), την αποθήκευση και τη μεταφορά του.