Παράγουμε λύσεις
για τους περισσότερους κλάδους

OUR PRODUCTS

OneFlex

OneFlex

Συσκευασίες αποτελούμενες από ένα ή και περισσότερα στρώματα του ίδιου πολυμερούς PE ή PP

Πλήρως ανακυκλώσιμες – Νέες Χρήσεις (second life)
Με τις μονοστρωματικές συσκευασίες Πολυαιθυλενίου (PE) ή Προπυλενίου (PP)

Εξασφαλίζεται ευκολότερες διαδικασίες:
• Συγκέντρωσης
• Διαχωρισμού
• Καθαρισμού
• Επαναχρησιμοποίησης
• Δυνατότητα πιστοποίησης και σήμανσης της ανακυκλωσιμότητας (Recyclability) της συσκευασίας από αναγνωρισμένα ινστιτούτα (Cyclos, Interseroh, Recyclass)