Νέος Περιβαλλοντικός φόρος για την Αγγλία

Από σήμερα 1/4/2022 στην Αγγλία θα εφαρμοστεί περιβαλλοντικός φόρος 200 λιρών ανά τόνο για όσες συσκευασίες δεν περιέχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο υλικό (post consumer ή pre consumer).
Ο φόρος θα εφαρμόζεται σε όσες συσκευασίες το κυρίαρχο υλικό κατά βάρος είναι το πλαστικό.

1. Υπεύθυνη να καταβάλλει τον φόρο είναι η πρώτη επιχείρηση που θα «εκμεταλλευτεί εμπορικά» την συσκευασία. Στην περίπτωση εισαγόμενων συσκευασιών, ο υπεύθυνος είναι ο εισαγωγέας. Στην περίπτωση συσκευασιών που κατασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου υπεύθυνος είναι ο converter. Ο φόρος αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 20.000 εισαγωγείς και converters.

2. Ο φόρος θα έχει 10 τόνους de-minimis. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν ή εισάγουν λιγότερους από 10 τόνους συσκευασίας τον χρόνο απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν περίπου 10 τόνους το χρόνο αναμένεται να παρακολουθούν στενά τον χειρισμό της κατανάλωσής τους ώστε να μην ξεπεράσουν το όριο των 10 τόνων.
3. Επί του παρόντος, ο φόρος θα ισχύει για πλαστικά υλικά συσκευασίας όπου το ανακυκλωμένο περιεχόμενο είναι μικρότερο από 30%.

Ο Στόχος του μέτρου είναι :
να αυξηθεί η χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού
να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να συνεργάζονται με αξιόπιστους προμηθευτές πλαστικής συσκευασίας που χρησιμοποιούν πιστοποιημένα ανακυκλωμένα υλικά
να ενισχυθεί η παραγωγή καλής ποιότητας ανακυκλωμένου υλικού από τις εταιρείες ανακύκλωσης
να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές και να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους στην απόρριψη της συσκευασίας σε συγκεκριμένους κάδους ανακύκλωσης

Η FLEXIA είναι σε θέση :
Nα προσθέσει πιστοποιημένο ανακυκλωμένο υλικό στις λύσεις συσκευασίας που παράγει
Να προσφέρει τεκμηριωμένα στοιχεία και πλήρη ιχνηλασιμότητα για την ποιότητα και την προέλευση του ανακυκλωμένου υλικού που εισάγει στις συσκευασίες (ISCC CERTIFICATION)

Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο προς τα πού κινείται η νομοθεσία και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των εταιρειών να υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις συσκευασίας.